WARSZTATY ZAKUPOWE

Warsztaty organizowane są 21 marca 2019 r.

Udział można wziąć TYLKO w jednym z warsztatów.

Warsztaty zakupowe
1. Przetarg w trzech aktach czyli jak powinien wyglądać idealny proces przetargowy na wybór agencji komunikacji marketingowej

BRAK MIEJSC!

Czas trwania

8 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch)

Profil Uczestnika

Managerowie działów zakupów, którzy mają lub chcą pogłębić ekspertyzę w zakresie zakupów marketingowych
Metody szkoleniowe: – wykłady eksperckie poświęcone poszczególnym blokom tematycznym
– ćwiczenia w grupach

Podczas całodniowego szkolenia prezentujemy proces przetargowy porównując go do klasycznej arystotelesowskiej struktury tragedii w trzech aktach. Uczestnicy poznają szczegóły kolejnych etapów z perspektywy klienta, jak i dostawcy usług marketingowych. Zrozumieją też role wszystkich uczestników procesu przetargowego (role w trójkącie dramatycznym).
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów eksperckich połączonych z warsztatami i ćwiczeniami w grupach.

karski

Korzyści z udziału dla Uczestnika:

 • poznanie kluczowych obszarów zintegrowanego procesu przetargowego na każdym jego etapie i z perspektywy wszystkich jego uczestników,
 • uporządkowanie i powiększenie wiedzy, spektrum praktyk przetargowych,
 • poznanie wskazówek i narzędzi jak proces prowadzić skutecznie i zakończyć go sukcesem.
 • podnoszenie konkurencyjności na rynku,
 • wykształcenie umiejętności krytycznych analiz procesu przetargowego,
 • podnoszenie efektywności
 • pomoc w stworzeniu bazy wiedzy, umiejętności i inspiracji
PROGRAM WARSZTATÓW

Akt I

etap pracy nad przetargiem po stronie Klienta

 • po co klient robi przetarg,
 • role w organizacji i negocjacje wewnętrzne: procurement-­‐marketing,
 • shortlistowanie i kryteria ewaluacji,
 • rola briefu i role w procesie.

Akt 2

etap pracy nad przetargiem po stronie Agencji

 • analiza szans i ryzyka udziału w przetargu,
 • budowanie zespołu i procesu,
 • brief, de‐brief, tissue meeting – konfrontacja,
 • proces twórczy i negocjacje wewnętrzne: strategia- client service- kreacja,
 • rozwiązanie sytuacji kryzysowych – Agencja wycofuje się z procesu – wewnętrzne negocjacje (Klient i Agencja),
 • prezentacja przetargowa oczami Klienta i oczami Agencji.

Akt 3

etap pracy nad przetargiem po stronie Klienta i Agencji

 • przygotowanie ofert/benchmark,
 • ewaluacja,
 • negocjacje.

Epilog czyli 10 przykazań dla Klienta i Agencji

2. Metody analityczne w zakupach

BRAK MIEJSC!

Ze względu na duże zainteresowanie, warsztat odbędzie się ponownie 10 września

Czas trwania

8 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch)

Profil Uczestnika

Kupcy, Managerowie Zakupów oraz Kadra Zarządzająca
Metody szkoleniowe: praca w grupach nad realnymi przykładami ze świata zakupów- na życzenie, możliwe będzie przygotowanie własnego case study z własnego zakresu obowiązków

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Wstęp: Ogólne wprowadzenie do tematyki i zasadność korzystania z metod analitycznych w zakupach
 • Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania jako przykład oceny ofert przy długim cyklu życia kupowanego dobra
 • Cost Break Down –  struktura kosztów jako przykład oceny oferty od monopolistycznych dostawców i na zmieniającym się rynku
 • Koszt pieniądza w czasie – jaki wpływ na zasadność wyboru oferty mają warunki i terminy płatności
 • Analiza wartości – możliwości optymalizacji kosztowej po wykorzystaniu dźwigni sourcingowych i negocjacyjnych