WARSZTATY ZAKUPOWE

Warsztaty organizowane są 19 maja 2020 r.

Udział można wziąć TYLKO w jednym z warsztatów.

Warsztaty zakupowe
1. Od „muszę” do „chcę” z nim pracować – jak budować efektywną współpracę z klientem wewnętrznym

Czas trwania

8 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch)

Profil Uczestnika

Kupcy, Managerowie Zakupów oraz Kadra Zarządzająca
Metody szkoleniowe: wykład interaktywny, case study, dyskusje
Liczba uczestników: 10-15 osób
Certyfikaty: Uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające udział w warsztatach
PLAN WARSZTATÓW

Być ekspertem w obszarze usług marketingowych:

 • co to oznacza (wspólne wypracowanie profilu zakupowca-eksperta)
 • jaka wiedza jest potrzebna
 • współczesny krajobraz podmiotów świadczących usługi marketingowe – trendy, struktury, modele wynagrodzeń
 • jakie są możliwe źródła wiedzy i jak można z nich czerpać
 • rola partnerów zewnętrznych w budowaniu wizerunku eksperta
 • podążać za vs wyznaczać kierunek – rola w budowaniu wizerunku
 • świadome budowanie wizerunku działu zakupów czyli co chcemy, żeby inni o nas myśleli (o zasadach budowania wizerunku – rola poszczególnych narzędzi)

Świadome budowanie relacji z klientem wewnętrznym, a w tym:

 • ogólnie o budowaniu relacji partnerskiej („Ty potrzebujesz mnie, a ja potrzebuję ciebie – razem możemy sobie pomóc”)
 • ewolucja wizerunku działu zakupów wewnątrz organizacji
 • klient wewnętrzny – co o nim wiemy i jak możemy pozyskać o nim wiedzę
 • analiza potrzeb działu marketingu
 • wyzwania i KPIe działu zakupów i działów marketingu: część wspólna i części odrębne – jak można na tym budować?
 • Jak nie dopuścić do tego, żeby być zbędnym a kiedy warto trzymać się z boku – podział ról i obowiązków w pracy wewnątrz organizacji i we współpracy z dostawcami (na przykładach: stała współpraca / przegląd rynku / przetarg)
 • Identyfikacja potencjalnych źródeł konfliktów – jak można sobie radzić w sytuacjach konfliktowych a jak ich unikać
 • narzędzia wspierające współpracę z klientem wewnętrznym (m.in. o zasadach komunikacji i różnych jej formach)
 • wspólny rozwój – o roli wzajemnego feedbacku
2. Cloud Computing: w jaki sposób zakontraktować usługi chmurowe

Czas trwania

8 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch)

Profil Uczestnika

Warsztat skierowany jest do osób odpowiedzialnych za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT, do członków działów IT oraz do prawników biorących udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów outsourcingu IT.
Metody warsztatowe: Wykłady teoretyczne poświęcone poszczególnym blokom tematycznym, analiza studiów przypadku.
Materiały i ćwiczenia: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci plików PDF na które składają się slajdy zawierające zagadnienia teoretyczne, case studies i manual z opisem wykonywanych ćwiczeń
Liczba uczestników: 10-15 osób
Certyfikaty: Uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające udział w warsztatach
PLAN WARSZTATÓW
 • Wprowadzenie do cloud computingu.
 • Model biznesowy usług chmurowych.
 • Główni dostawcy usług chmurowych: podejście, charakterystyka, skala, cechy szczególne.
 • Otoczenie regulacyjne usług chmurowych.
 • Cloud computing a rynek regulowany – perspektywa KNF oraz EBA.
 • Najlepsze praktyki negocjacyjne kontraktów z dostawcami usług chmurowych.
 • Usługi chmurowe a bezpieczeństwo.
 • Usługi chmurowe a przetwarzanie danych.
3. Budowanie strategii zakupowej w 5 krokach

Czas trwania

8 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch)

Profil Uczestnika

Kupcy, Managerowie Zakupów oraz Kadra Zarządzająca
Metody warsztatowe: wykład interaktywny, dyskusje, zajęcia w grupach
Materiały i ćwiczenia: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci plików PDF na które składają się slajdy zawierające zagadnienia teoretyczne, case studies i manual z opisem wykonywanych ćwiczeń
Liczba uczestników: 10-15 osób
Certyfikaty: Uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające udział w warsztatach
PLAN WARSZTATÓW
 • Wstęp: Ocena obecnej strategii / stanu kategorii – określeniu punktu wyjścia do przygotowania strategii
 • Badanie potrzeb partnerów biznesowych wewnątrz naszej organizacji oraz na wymaganiach naszego biznesu
 • Badanie rynku dostawców – w ramach tego etapu przygotujemy i przedstawimy optymalne podejście pozwalające na wybór najlepszych dostawców w kontekście potrzeb biznesowych
 • Analiza i wybór wariantów strategii – zajmiemy się przygotowywaniem kompletnych i jasnych scenariuszy działań strategicznych, tak aby nasza praca była zrozumiana i doceniana przez partnerów biznesowych
 • Plan działania, mierzalne cele i kamienie milowe – na zakończenie, przećwiczymy budowanie operacyjnych scenariuszy działań mających na celu skuteczne wdrożenie zbudowanej przez nas strategii