Czas trwania

od 9:00 do 17:00. W czas trwania warsztatu wliczony jest lunch (40 min) i przerwy kawowe

Uczestnicy

Kupcy, Managerowie Zakupów oraz Kadra Zarządzająca
Warsztat III – dedykowany początkującym Negocjatorom

Materiały i ćwiczenia

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci plików PDF na które składają się slajdy zawierające zagadnienia teoretyczne, case studies  i manual z opisem wykonywanych ćwiczeń

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające udział w warsztatach
Warsztaty zakupowe
1. Zarządzanie zespołem zakupowym - kompetencje, przywództwo, komunikacja

BRAK MIEJSC

Metody szkoleniowe: Dyskusja grupowa, testy (motywacyjne DNA, Style przywódcze), mini wykłady, praca w grupach

Celem warsztatu jest przedstawienie uczestnikom metod zarządzania zespołem zakupowym – od rozwoju kompetencji przez świadome przywództwo po skuteczną komunikację. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować w grupach, dyskutować, a także rozwiązywać testy, na podstawie których określone zostaną ich style przywódcze i motywacyjne DNA.

Wisława Grabarczyk-Kostka

Warsztat podzielony będzie na 3 etapy:

KOMPETENCJE i ROZWÓJ ZESPOŁU ZAKUPOWEGO

 • jakie umiejętności są istotne w dziale zakupów
  (rozwój funkcji zakupowej a umiejętności w zespole, skutki niedopasowania kompetencji do roli zakupowej )
 • kompetencje przyszłości
 • jak rozwijać umiejętności podwładnych

ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO

 • budowanie autorytetu lidera – budowanie zaufania w zespole (rozwijanie cech przywódczych, podejmowanie decyzji, kontrolowanie emocji a kontrolowanie sytuacji w zespole)
 • prezentacja wyników z ostatniego badania portalu Procurious dot. zaangażowania zespołów zakupowych
 • style przywódcze Blancharda -który styl zastosować w danej sytuacji
 • zaangażowanie w zespole (motywacyjne DNA, czynniki motywujące i demotywujące, rola szefa w motywowaniu)

KOMUNIKACJA i ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • otwarta i świadoma komunikacja w zespole kluczem do budowania pozytywnych relacji
 • wprowadzenie do koncepcji transakcji i gier na bazie Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (OAT)
 • jak wykorzystać AT do rozwiązywania konfliktów w zespole zakupowym lub z wewnętrznym klientem?
2. Negocjacje: Zakupy vs Gigant, czyli jak nie dać się znokautować
Metody szkoleniowe: wykład interaktywny, dyskusje, zajęcia w grupach, kwestionariusze

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką negocjowania  z trudnym partnerem / monopolistą / gigantem, poprzez omówienie całego procesu od etapu początkowego, czyli planowania i przygotowania, poprzez fazę rozpoczęcia i negocjacji właściwych, aż do ostatniej rundy, czyli zamknięcia.

CZĘŚĆ I: TEORETYCZNA

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Wybór odpowiedniej strategii i taktyki
 • Poszukiwanie sprzymierzeńców
 • Negocjacje właściwe
 • Przykłady negocjacji z gigantami

CZĘŚĆ II: PRAKTYCZNA

 • Kwestionariusze umożliwiające dokonanie samooceny kompetencji, pozwalającej uczestnikom warsztatu na zwiększenie tzw. samoświadomości kompetencji negocjacyjnych.
 • Ćwiczenia w grupach pozwalające na praktyczne wykorzystanie pozyskanych wiadomości
  • Przypisanie funkcji
  • Wybór taktyki
  • Odgrywanie ról
  • Omówienie i wnioski
3. Pierwsze kroki w negocjacjach zakupowych – jakim negocjatorem jesteś?
Metody szkoleniowe: analiza procesu negocjacyjnego na podstawie filmu, gra negocjacyjna, praca w grupach, dyskusja moderowana
Profil uczestnika: pracownicy działu zakupów, który zaczynają negocjacje biznesowe z dostawcami lub osób z niewielkim doświadczeniem negocjacyjnym

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności potrzebnych do skutecznego prowadzenia negocjacji biznesowych. Szkolenie zostało oparte o model negocjacji harwardzkich. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania różnych technik i taktyk negocjacyjnych jak i również możliwość poznania zachowań wpływających na pozytywny wynik negocjacji. Dodatkowo początkujący negocjatorzy dzięki ćwiczeniom przeprowadzonym podczas warsztatu będą mieć świadomość na temat własnego stylu negocjacyjnego. Ta umiejętność da im możliwość dalszego kształtowania się w określonym kierunku.

CZĘŚĆ I: TEORETYCZNA

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Argumentowanie
 • Przykładowe taktyki
 • Zachowania w trakcie negocjacji

CZĘŚĆ II: PRAKTYCZNA

 • Analiza zachowań negocjacyjnych.
 • Gra symulacyjna pokazująca nasze zachowania w trakcie negocjacji
 • Case (analiza i wnioski)

O WARSZTACIE

„Bardzo dobre warsztatowe przygotowanie, duża elastyczność w prowadzeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników. Warsztaty inspirujące pod względem zarówno formy, treści, jak i sposobu prowadzenia. Uczestnicy ocenili zajęcia jako bardzo wartościowe, a pozyskaną wiedzę na pewno będą mogli wykorzystać w codziennej pracy kupca. Warsztaty w pełni zasługują na rekomendację.”

Witold Nowakowski
Dyrektor ds. Logistyki / Procurement Director
HOCHTIEF Polska S.A.