Warsztaty organizowane są 22 marca 2017 r.

Udział można wziąć TYLKO w jednym z warsztatów.

Czas trwania

Każdy z warsztatów trwa od 9:00 do 17:00. W czas trwania warsztatu wliczona jest godzinna przerwa na lunch i kilka 15-minutowych przerw kawowych

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są dla kupców, specjalistów, managerów oraz wyższej kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów oraz managerów wyższego szczebla)

Materiały i ćwiczenia

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci plików PDF na które składają się slajdy zawierające zagadnienia teoretyczne, case studies  i manual z opisem wykonywanych ćwiczeń.

Certyfikaty

Wszyscy Uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające udział w warsztatach
WARSZTATY
Jak wejść na wyższy poziom zakupów? (ENG) (22.03.2017)
Professional Purchasing - The Next Step
WARSZTATY PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

prof. dr Arjan van Weele
ekspert zakupowy, Gość Specjalny Konferencji

Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez eksperta dziedziny zakupów – Gościa Specjalnego Konferencji. Głównymi celami zajęć będzie przybliżenie przyszłościowej roli managerów zakupowych oraz rozwoju procesów zakupowych w organizacjach, zarówno w teorii, jak i praktyce – od koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw przez spojrzenie taktyczne i strategiczne po Partnerstwo Biznesowe, Doskonałość Operacyjną i praktyczne modele rozwoju. Będą mieli Państwo okazję zapoznać się z i pracować na przykładzie dwóch, interesujących case studies.

Zajęcia skoncentrują się na 4 głównych zagadnieniach:

  • Przyszłej roli managerów zakupów w organizacjach – omówimy 3 funkcje kierowników i dyrektorów działów zakupów oraz trendy, które je kształtują
  • Rozwoju procesów zakupowych w czasie – przyjrzymy się 6-cio etapowemu modelowi rozwoju zakupów oraz wykorzystamy go przy analizie poziomu dojrzałości funkcji zakupowej w Państwa organizacjach
  • Aktywnej wymianie doświadczeń i wiedzy – za sprawą 2 kompleksowych studiów przypadku – Sanofi Poland i Eastern Airlines; pierwszy przykład pozwoli nam zgłębić problem, w którym ceny dostawcy nie mogą być dalej redukowane oraz ile można zyskać patrząc na ten problem przez pryzmat łańcucha dostaw i kosztów całościowych, jednocześnie angażując wewnętrzne zasoby i interesariuszy; drugi przykład przybliży sytuację, w której konieczne jest przezwyciężenie oporów w organizacji względem nowych źródeł kosztów – co możemy zrobić gdy zaangażowanie interesariuszy staje się przeszkodą?
  • Przeniesieniu zagadnień z teorii do praktyki – celem nadrzędnym jest transfer zdobytej wiedzy do codziennych obowiązków, planów i działań; stworzymy indywidualne listy pomysłów, które będą mogli Państwo wdrożyć we własnych organizacjach

Warsztaty mają na celu przede wszystkim aktywne stymulowanie wymiany wiedzy i doświadczeń za pośrednictwem pracy grupowej i dyskusji otwartej.

Budowanie Strategii Zakupowej (22.03.2017)

Mateusz Borowiecki
Prezes Zarządu, OPTIBUY

Celem Warsztatu jest przekazanie uczestnikom wieloletniego doświadczenia w zakresie budowania skutecznych strategii zakupowych. Cały dzień warsztatowy oparty będzie o pracę w grupach nad realnym przykładami strategii dla kategorii: zakupy informatyczne, zakupy floty samochodowej, zakupy usług zarządzania nieruchomościami. Otrzymają Państwo rozbudowane case study opisujące poszczególne kategorie. Na życzenie, możliwe będzie przygotowanie strategii z własnego, aktualnego zakresu obowiązków.

Warsztat będzie bazował na sprawdzonym podejściu, w którym budowanie strategii opiera się na 5 krokach:

  • Ocena obecnej strategii / stanu kategorii – na wstępie, skoncentrujemy się na określeniu punktu wyjścia do przygotowania strategii
  • Badanie potrzeb wewnętrznych – w tym punkcie, skupimy się na potrzebach partnerów biznesowych wewnątrz naszej organizacji oraz na wymaganiach naszego biznesu
  • Badanie rynku dostawców – w ramach tego etapu przygotujemy i przedstawimy optymalne podejście pozwalające na wybór najlepszych dostawców w kontekście potrzeb biznesowych
  • Analiza i wybór wariantów strategii – zajmiemy się przygotowywaniem kompletnych i jasnych scenariuszy działań strategicznych, tak aby nasza praca była zrozumiana i doceniana przez partnerów biznesowych
  • Plan działania, mierzalne cele i kamienie milowe – na zakończenie, przećwiczymy budowanie operacyjnych scenariuszy działań mających na celu skuteczne wdrożenie zbudowanej przez nas strategii

Cały dzień warsztatowy wyróżniać się będzie wysoką interaktywnością,  z nastawieniem na praktyczne rozwiązywanie problemów i jasną komunikację oraz przygotowanie do wdrażania opracowanych strategii w życie. Po każdym etapie Warsztatu, otrzymacie Państwo informację zwrotną dotyczącą opracowanych punktów i strategii, od prowadzącego oraz innych uczestników zajęć.